Lokale erfgoedorganisaties en immaterieel erfgoed

Sinds Nederland op 15 mei 2012 de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft ondertekend, krijgt het beleid om tradities te behouden en beheren langzaam gestalte. Op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staan nu ruim zestig elementen.

Veel van de tradities die op de Nationale Inventaris staan zijn lokaal, bijvoorbeeld de Boxmeerse Vaart en het Draaksteken in Beesel. Lokale erfgoedorganisaties - zoals historische verenigingen, musea en archieven - kunnen behulpzaam zijn om het immaterieel erfgoed in hun gemeente te inventariseren, documenteren en presenteren. Maar het is ook een kans om nieuwe doelgroepen aan zich te binden en zicht te krijgen op de cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Kortom: kansen voor beide partijen.

Op deze studiedag praten wij erfgoedorganisaties bij over de UNESCO conventie en het immaterieel erfgoed beleid in Nederland. Verder verkennen wij de mogelijkheden om samen te werken en elkaars werk te versterken.

Studiedag Lokale erfgoedorganisaties en immaterieel erfgoed op zaterdag 31 januari 2015 in Culemborg.

Download hieronder de folder en het inschrijfformulier.

U kunt zich ook opgeven via http://www.volkscultuur.nl/shop/product/Studiedagen/Lokaal-erfgoed-en-immaterieel-erfgoed/62 

Bijzondere circustentoonstelling

Iedereen kent het circus, maar denkt dan altijd aan de voorstelling. Met de tentoonstelling Hooggeëerd publiek – Komt dat zien, komt dat zien! laat de circuswereld zelf zien hoe het circusleven en de hele cultuur eromheen eruitziet.

De tentoonstelling is tijdens de winteropenstelling, van 29 november tot en met 11 januari, te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bezoekers krijgen een kijkje achter de piste: het vele reizen, het harde werken, de afhankelijkheid van het publiek tot de bijzondere school voor circuskinderen, het circusleven is zeer rijk met een lange, interessante traditie. Wie deze tentoonstelling heeft bezocht, kijkt met andere ogen naar het circus en heeft ook inzicht gekregen in het leven van de circusmensen, de laatste nomaden in Nederland.

Van en door de circusgemeenschap

Normaal gesproken richt een museum zelf een tentoonstelling in. In dit geval heeft het Nederlands Openluchtmuseum de ruimte beschikbaar gesteld aan de Stichting Circus Cultuur om de circusgemeenschap zelf een tentoonstelling te laten maken. Vanwege de vele gespecialiseerde kanten aan het maken van een tentoonstelling, heeft de Stichting Circus Cultuur daarbij veel hulp gekregen van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Ook de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam heeft een flinke bijdrage geleverd door een aantal unieke voorwerpen in bruikleen te geven. Verder heeft de circusgemeenschap zelf voorwerpen ter beschikking gesteld, zodat er een levendige, echte circussfeer kon worden geschapen.

Circusleven in volle gang

De bezoeker van het museum kan het niet ontgaan. In de entreehal hangt iemand aan de trapeze, en er staat een transportwagen met een leeuw. Wie dan nog doorloopt, wordt er steeds aan herinnerd dat er in de kelder van de entreehal een circustentoonstelling is, al was het maar door de aanwezigheid van twee wagens van Strassburger en circusaffiches.

De tentoonstelling is ingericht alsof het circusleven in volle gang is: de affiches worden nog opgehangen, er staat een opgetuigd paard te trappelen om naar binnen te mogen en de clown is duidelijk even weggeroepen terwijl hij zich zat te schminken. De rechthoekige ruimte is met rood-geel gestreept zeildoek herschapen in de ronde vormen van een circustent, waarin op allerlei plekjes foto’s, originele kostuums, films, en in scène gezette taferelen kunnen worden bekeken en beluisterd. 

Tentoonstelling

De officiële opening van de tentoonstelling Hooggeëerd publiek – Komt dat zien, komt dat zien! vindt plaats op zondag 7 december, om 10.30 uur. De openingshandelingen zullen worden verricht door Pammy Boltini, de weduwe van de beroemde circusdirecteur Tony Boltini en spreekstalmeester Robert Ronday, waarna de tentoonstelling zal worden ingezegend door circusaalmoezenier Bernard van Welzenes. Er is ook een echte circusparade over het park van het museum. Het officiële gedeelte van de opening is alleen toegankelijk voor genodigden en voor de pers.

Bezoekers kunnen de tentoonstelling bezoeken van 29 november 2014 tot en met 11 januari 2015. Zie voor openingstijden www.openluchtmuseum.nl.  Meer informatie: Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 030-2760244 en Stichting Circus Cultuur 033-4553569. 

informatie over de circus tentoonstelling

 OmschrijvingGrootteDownload
circus tentoonstelling artikel 1.0 MBDownload >

circus tentoonstelling

 OmschrijvingGrootteDownload
circus tentoonstelling 8.1 MBDownload >

Lesbrief over Slavernij en slavenhandel

In Nederland wonen veel mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Niet iedereen weet dat veel van deze mensen afstammelingen zijn van slaven die door Nederlanders van Afrika naar Amerika werden gebracht. Later reisden hun nakomelingen naar Nederland.

 In de zeventiende en achttiende eeuw vonden inwoners van de Nederlandse Republiek het normaal dat zij andere mensen tot slaaf konden maken. Tegenwoordig denken we daar heel anders over.

Het foute gedrag van mensen die vroeger leefden, kunnen we niet meer herstellen, maar het is belangrijk dat we wel nadenken over het verleden. Als je niets van geschiedenis weet, begrijp je vaak weinig van de mensen om je heen.

Download hier de lesbrief Slavernij en Slavenhandel

Inventarisatie van ambachten

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) is bezig met het inventariseren van de ambachten die tot ons erfgoed behoren. Onder ambachten verstaan wij technieken en vaardigheden om producten of creaties vakkundig met de hand te maken. Ook is er over elk ambacht een historisch verhaal te vertellen. De kennis wordt doorgegeven van meester op leerling, van generatie op generatie. Veel kennis over oude ambachten dreigt helaas verloren te gaan, doordat geen nieuwe mensen het ambacht leren. Bij een heleboel ambachten, zoals bruidsklompen maken, papierscheppen en Hindelooper schilderwerk, is de kennis en vaardigheid over de techniek nog maar bij een enkeling aanwezig.

Het VIE is bezig met een inventarisatie van traditionele ambachten. Kent u een beoefenaar of beoefent u zelf een ambacht, geef het dan door aan ons (volkscultuur@live.nl).

Oproep

Wat vindt u dat er op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst moet worden?

Nederland doet vanaf nu mee met de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat betekent in de eerste plaats dat Nederland het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart moet brengen. Die taak is uitbesteed aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Maar omdat de conventie veel waarde hecht aan een van onderop benadering vragen wij u om met ons mee te denken. Wat vindt u dat er op de Nederlandse inventaris moet. Laat het ons weten! Vul het enquêteformulier in: http://www.traditie.nl/enquete.

Heel hartelijk dank!

Meer weten over immaterieel erfgoed?

 OmschrijvingGrootteDownload
immaterieel erfgoed artikel ineke strouken 2012 9.9 MBDownload >
button immaterieel erfgoed

Korte definitie

Volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben allebei te maken met tradities: met de gewoonten en gebruiken die iedereen van huis uit mee krijgt en die van generatie op generatie worden doorgegeven. Volkscultuur omvat alle tradities, en immaterieel erfgoed is een selectie van belangrijke tradities die mensen niet verloren willen laten gaan.
webwinkel

Nieuws

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van volkscultuur en immaterieel erfgoed.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief die maandelijks verschijnt met nieuws over volkscultuur en immaterieel erfgoed.
vignet traditie.nl