Oproep

Wat vindt u dat er op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst moet worden?

Nederland doet vanaf nu mee met de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat betekent in de eerste plaats dat Nederland het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart moet brengen. Die taak is uitbesteed aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Maar omdat de conventie veel waarde hecht aan een van onderop benadering vragen wij u om met ons mee te denken. Wat vindt u dat er op de Nederlandse inventaris moet. Laat het ons weten! Vul het enquêteformulier in: http://www.traditie.nl/enquete.

Heel hartelijk dank!

Meer weten over immaterieel erfgoed?

 OmschrijvingGrootteDownload
immaterieel erfgoed artikel ineke strouken 2012 9.9 MBDownload >

Lesbrief Islam

Scholieren krijgen zo links en rechts heel wat te horen over de islam. In de politiek, op straat, thuis en ook op school. Wat is ervan waar? Hoeveel van deze uitspraken komen van mensen die de islam werkelijk kennen, die deze godsdienst hebben bestudeerd? Moslims en niet-moslims hebben allebei soms last van vooroordelen. Het is de moeite waard om een integer beeld te schetsen van deze godsdienst, die met alle tradities die erbij horen deel is gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving, van de eigen cultuur.

Het is een rijke godsdienst, waarvan de aanhangers overigens net zo vaak van interpretatie verschillen als de aanhangers van andere godsdiensten. Islam: een rijke godsdienst is een lesbrief die een brug wil slaan door eerlijke informatie te geven en zodoende het onderling begrip te vergroten.

De lesbrief is bedoeld voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs en kan met goede begeleiding door de docent op alle middelbare opleidingen dienst doen. De lesbrief kan worden gedownload op www.volkscultuur.nl, onder het tabje Educatie.

Lesbrief Toerisme

Voor de bovenbouw van het basisonderwijs heeft VIE een lesbrief samengesteld over toerisme. Dit onderwerp, waar ieder kind bekend mee is, biedt een mooie gelegenheid om eens te kijken naar de veranderingen in de maatschappij, naar het nut van vakantie en de vele vormen die dat aan kan nemen.

De lesbrief is geïllustreerd met de geestige tekeningen van Sandra Kleine Staarman, bekend van eerdere lesbrieven van VIE. Er is geen docentenhandleiding nodig bij deze lesbrief en het is heel gemakkelijk om het onderwerp in allerlei vakken in te passen zodat het meer een project wordt.

De lesbrief Toerisme kan worden gedownload op www.volkcultuur.nl, onder het tabje Educatie.

Lesbrief over Slavernij en slavenhandel

In Nederland wonen veel mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Niet iedereen weet dat veel van deze mensen afstammelingen zijn van slaven die door Nederlanders van Afrika naar Amerika werden gebracht. Later reisden hun nakomelingen naar Nederland.

 In de zeventiende en achttiende eeuw vonden inwoners van de Nederlandse Republiek het normaal dat zij andere mensen tot slaaf konden maken. Tegenwoordig denken we daar heel anders over.

Het foute gedrag van mensen die vroeger leefden, kunnen we niet meer herstellen, maar het is belangrijk dat we wel nadenken over het verleden. Als je niets van geschiedenis weet, begrijp je vaak weinig van de mensen om je heen.

Download hier de lesbrief Slavernij en Slavenhandel

button immaterieel erfgoed

Korte definitie

Volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben allebei te maken met tradities: met de gewoonten en gebruiken die iedereen van huis uit mee krijgt en die van generatie op generatie worden doorgegeven. Volkscultuur omvat alle tradities, en immaterieel erfgoed is een selectie van belangrijke tradities die mensen niet verloren willen laten gaan.
webwinkel

Nieuws

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van volkscultuur en immaterieel erfgoed.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief die maandelijks verschijnt met nieuws over volkscultuur en immaterieel erfgoed.
vignet traditie.nl